آلومینیوم سیلندرها

سیلندرهای آلومینیوم

لوله های آلومینیومی دارای گواهینامه TPED سبک تر از لوله های فولادی هستند. مقاومت طبیعی آلومینیوم در برابر اکسیداسیون آن را برای استفاده در محیط های باز مناسب می کند. لوله های آلومینیومی را با گزینه های مختلف حجم مختلف ارائه می دهیم

غواصی کن پزشکی
اطفا حریق
غذا گاز صنعتی
گازهای ویژه
این در مناطق پشتیبانی زندگی استفاده می شود.

قیمت دریافت کنید

درخواست A نقل قول