غذا گازها

گازهای غذایی

در فرآیندهای مختلف صنایع غذایی ، از گازها و مخلوط های خاصی مانند دی اکسید کربن (CO2) ، نیتروژن (N²) و اکسیژن (O2) درجه مواد غذایی استفاده می شود. این گازها ، به عنوان افزودنی ، نه تنها کنترل آفات را فراهم می کنند ، بلکه باعث افزایش تولید ، کاهش رشد میکروبی ، افزایش ماندگاری و کمک به پردازش و بسته بندی مواد غذایی می شوند.

تولیدکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی می توانند با استفاده از مناسب ترین گاز برای حفظ کیفیت و طراوت محصولات خود ، ماندگاری و قابلیت توزیع خود را افزایش دهند.

قیمت دریافت کنید

درخواست A نقل قول