آزمایشگاه خدمات

خدمات آزمایشگاهی

در آزمایشگاه ، گازها را مخلوط کرده و مخلوط حاصل را تجزیه و تحلیل می کنیم. گواهینامه 17025 یک گواهینامه بین المللی مهم در این زمینه است و نشان می دهد که آزمایشگاه یک آزمایشگاه شایسته و شایسته است. شرکت های گازسوز این گواهی را می دانند

قیمت دریافت کنید

درخواست A نقل قول