مایع Dewars ازت

Dewars نیتروژن مایع

سیستم های نیتروژن مایع ، که ذخیره طولانی مدت مواد بیولوژیکی را امکان پذیر می کند ، اندازه های مختلف ظرفیت و گزینه های قفسه را ارائه می دهد.

ظروف نیتروژن مایع ، که با سیستم خلا vac برتر خود میزان تبخیر را به حداقل می رساند ، سهولت حمل و تخلیه را در استفاده از نیتروژن مایع در آزمایشگاه ها فراهم می کند.

شرکت ما دارای 2 لیتر است. - 50 لیتر ظروف dewar را در انبارها مطابق با اهداف مختلف استفاده در محدوده حجم نگه می دارد.

قیمت دریافت کنید

درخواست A نقل قول