پزشکی گازها

گازهای پزشکی

گازها بخشی اساسی در طب مدرن هستند.

از گازهای پزشکی در مطالعه کار ریه ها و سیستم قلبی عروقی و همچنین تنفس و بیهوشی استفاده می شود. آنها همچنین ابزارهای اساسی در تشخیص و جراحی سرماخوردگی هستند که برای کارکرد و کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری پزشکی ضروری هستند. نیتروژن مایع و هلیوم قبلاً ارزش خود را در زمینه MRI ثابت کرده اند.

- پروتئین اکسید نیتروژن (اکسید نیتروژن)
- مخلوط هلیوم پزشکی و اکسیژن
- نیتروژن مایع
- اکسیژن پزشکی
-کربن دی اکسید
-هوای خشک.

قیمت دریافت کنید

درخواست A نقل قول