خاص گازها

گازهای ویژه

گازهای خالص

مخلوط های گاز

گازهای غواصی

کاربرد پزشکی و دارویی

مخلوط گاز کالیبراسیون برای یک کاربرد تحلیلی

مخلوط های سازگاری با محیط زیست

مخلوط های گاز الکترونیکی

مخلوط های تشخیص نشت

مخلوط های مهندسی و کالیبراسیون پتروشیمی

مخلوط استاندارد صنعت شیمیایی و کود

مخلوط های گاز لیزری

علاوه بر این ما

زنون ، زنون ، نئون ، پروپان ، پروپیلن ، اتیلن ، اتیلن اکسید ، اتان ، بوتان ،
سولفور هگزافلوراید (SF6) گازهای ویژه با توجه به نیاز هر برنامه ، مخلوط های گازی با حداکثر 20 جز components را تولید می کند ، جایی که مخلوط ها به صورت جداگانه تجزیه و تحلیل و گواهی می شوند ،
ما گازهای خالص یا مخلوط های ویژه گاز را در سیلندرهایی از 0.5 لیتر تا 50 لیتر تأمین می کنیم

قیمت دریافت کنید

درخواست A نقل قول